Klachtenprocedure

ANKO klachtenprocedure en erkenningsregeling

Ik ben aangesloten bij de ANKO; deze hanteert voor al haar leden een ERKENNINGSREGELING.

Dit houdt in dat ANKO-leden vakbekwaam zijn en erkend worden door de zorgverzekeraars.

Als ANKO-lid ben ik aangesloten bij de onafhankelijk Stichting Geschillencommissie voor consumentenzaken in Den Haag (zie ook www.degeschillencommissie.nl).

Uiteraard probeer ik fouten tot een minimum te beperken, mocht u desondanks toch een klacht hebben dan probeer ik deze in overleg met u tot tevredenheid en binnen redelijke termijn op te lossen.

Indien u van mening bent dat uw klacht niet naar tevredenheid door mij is opgelost en wij er desondanks samen toch niet uit komen, kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie.

Klachten worden volgens het reglement Geschillenregeling ANKO sect Haarwerken behandeld door de Geschillencommissie. Dit is te vinden op www.anko.nl

MEER WETEN! Bel mij 0111-658444 of 06-31659042